Privé rondleiding Vincent van Gogh Museum Amsterdam

Maar ik heb natuurlijk nog heel wat andere studies of schilderijen geschilderd in al dien tijd. Onder anderen dezen zomer twee bloemstukken met niets dan Zonnebloemen in een geel aarden pot. Geschilderd met de drie chromaatgeelen, geel oker en veroneesgroen en anders niets.–

Brief 740 van Vincent van Gogh (1853-1890) aan Arnold Koning (1860-1945), gedateerd Arles, 22 januari 1889 (http://vangoghletters.org/vg/letters/let740/letter.html)

Elke dag staan er lange rijen mensen voor de deur van het Van Gogh Museum te Amsterdam. Als je toevallig voorbij loopt lijkt het op een Babelonische spraakverwarring. Uit alle uithoeken van de wereld komen de pelgrims om eer te bewijzen aan de Brabander, die al door schilder-collega’s de zonnenbloemenschilder werd genoemd.

Als je je wilt verdiepen in Vincent van Gogh, dan kan je niet om het Vincent van Gogh Museum in Amsterdam heen. Daar bevindt zich namelijk de grootste collectie wereldwijd. En eigenlijk moet je daarna meteen door naar het Kröller-Müller Museum in Otterloo. Want daar bevindt zich de tweede grootste Van Goghcollectie ter wereld.

Hoogtepunten rondleiding Vincent van Gogh Museum

Enkele mogelijke voorbeelden voor de Hoogtepunten rondleiding in het Van Gogh:

De hoogtepunten rondleiding volgt verschillende benaderingen. Vincent van Gogh heeft slechts 10 jaar als schilder gewerkt. Als autodidact leerde hij zich het schilders- en tekenvak zelf. Hij was een echte workaholic en produceerde enorm veel werk.

Aan de hand van zijn werk bespreken we Van Goghs stijlontwikkeling, de kunstenaarsmaterialen die hij gebruikte, en de kunsttheorieën waaraan hij waarde hechtte. We vergelijken zijn werk ook met dat van tijdgenoten en de kunstenaars die voor hem een groot voorbeeld waren.

Van Gogh was veel onderweg. Je kunt hem gerust een reizende kunstenaar noemen. Hij heeft heel wat plekken bezocht. Voor dat hij het kunstenaarsberoep uitoefende werkte hij o.a. in steden als Den Haag, Londen en Parijs. We reizen hem imaginair na en bespreken de plaatsen waar hij heeft gewerkt: Brabant, Drenthe, Den Haag, Antwerpen, Parijs, Arles, Saint-Rémy-de-Provence en Auvers-sur-Oise. Auvers-sur-Oise is ook de plek waar hij begraven ligt.

Vincent van Gogh is niet alleen bekend vanwege zijn sterke beeldtaal. Ook zijn biografie spreekt boekdelen en zullen we niet buiten beschouwing laten. Hoe zat het ook alweer met zijn oor? Ook de hardnekkige mythen en legenden die over van Van Gogh bestaan zullen we bespreken.

Deze rondleiding kan geboekt worden voor 1,5 of 2 uur.
Deze rondleiding kan ook als 90 minuten virtuele rondleiding geboekt worden.

Attributie foto Vincent van Gogh Museum bovenaan op deze pagina:
Taxiarchos228, Van Gogh Museum Amsterdam, CC BY-SA 3.0